രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോള്‍ എസി ‘ഓണ്‍’ ആണോ? എങ്കില്‍, ഉറപ്പായും നിങ്ങളറിയേണ്ടത്.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.ഈ ചൂടത്ത് പകലും രാത്രിയും എയർകണ്ടീഷണർ അഥവാ എസി ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയാണ് പലര്‍ക്കും. എന്നാല്‍ രാത്രി മുഴുവനും എസി ഓണാക്കി ഉറങ്ങുന്നത് ചിലരുടെയെങ്കിലും ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാം. അത്തരത്തില്‍ എസിയുടെ അമിത ഉപയോഗം മൂലമുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights