മൈനസ് 50 ഡിഗ്രി; ലോകത്ത് ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള നഗരത്തിലെ ജനജീവിതം

ലോകത്തെ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള നഗരമാണ് യാക്കൂറ്റ്സ്. ഇപ്പോഴത്തെ താപനില മൈനസ് 50 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസാണ്. ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ താപനില മൈനസ് 51 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് ആയിരുന്നു. മൈനസ് 64 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലും താഴെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടത്തെ താപനില. 2018ലെ മഞ്ഞുകാലത്ത് ഇവിടെ പലരുടെയും കണ്‍പീലികള്‍ ഉറഞ്ഞുപോയ സ്ഥിതിയുമുണ്ടായി

Verified by MonsterInsights