ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തികഫലം: കടം വാങ്ങരുത്; ബിസിനസിൽ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കരുത്

മാർച്ച് 21നും ഏപ്രിൽ 19നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: ഓഫീസിലെ ജോലികൾ കൃത്യമായ സമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും. കരിയറും ബിസിനസും വളരും. വരവും ചെലവും തമ്മിൽ ബാലൻസ് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും.

ഏപ്രിൽ 20നും മെയ് 20നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. ചെലവുകളും ബജറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക. വാണിജ്യ ഇടപാടുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. തൊഴിൽപരമായി വളർച്ച ഉണ്ടാകും. വഞ്ചകരെ സൂക്ഷിക്കുക.

മെയ് 21നും ജൂൺ 21നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: ജോലിയിലും ബിസിനസിലും വളർച്ചയുണ്ടാകും. തടസങ്ങൾ നീങ്ങും. തൊഴിൽ സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസിൽ നിന്നം നല്ല ലാഭം നേടും. പ്രൊഫഷണൽ രംഗത്ത് മുതിർന്നവരുടെ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ജൂൺ 22നും ജൂലൈ 22നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തൊഴിൽപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ചില ബിസിനസ് പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകും

ജൂലൈ 23നും ആഗസ്റ്റ് 22നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില ആകർഷകമായ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. സംരംഭകർക്ക് അവസരങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുക. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബര്‍ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: സാമ്പത്തിക പുരോ​ഗതി ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ജാ​ഗ്രത കാണിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് മാന്യത പുലർത്തുക. ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകും. 

സെപ്റ്റംബര്‍ 23നും ഒക്ടോബര്‍ 23നും 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: ബിസിനസിൽ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കരുത്. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്നും ഊഹക്കച്ചവടത്തിൽ നിന്നും നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. കലാരം​ഗത്തുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടും.‌ പ്രൊഫഷണലുകൾ രം​ഗത്ത് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

ഒക്ടോബര്‍ 24നും നവംബര്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതു മൂലം നഷ്ടം വരാം. പണം വിവേകത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ശ്രദ്ധയോടെ വാഹനം ഓടിക്കുക. 

നവംബര്‍ 22നും ഡിസംബര്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: ജോലിസ്ഥലത്ത് വിജയം കൈവരിക്കും. വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. വായ്പയെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഒരു ഗൂഢാലോചനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. 

ഡിസംബര്‍ 22നും ജനുവരി 19നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്കായി കൂടുതൽ പണം ചെലവാക്കും. അതുമൂലം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഞെരുക്കത്തിലായേക്കാം. ഒരു വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനിടയുണ്ട്. 

ജനുവരി 20നും ഫെബ്രുവരി 18നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: ബിസിനസിൽ നിന്നും വലിയ ലാഭം ലഭിക്കും. ഓഫീസിലെ ജോലി വേഗത്തിൽ തീർക്കാനാകും. ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. 

ഫെബ്രുവരി 19നും മാര്‍ച്ച് 20നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: ബിസിനസിൽ അമിതമായ ഉത്സാഹം ഒഴിവാക്കുക. കടം വാങ്ങരുത്. ബിസിനസിൽ സ്മാർട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുക. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുക.

Verified by MonsterInsights