ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തികഫലം: അശ്രദ്ധ പാടില്ല; ആലോചിച്ച് തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക

(മാര്‍ച്ച് 21നും ഏപ്രില്‍ 19നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ഇന്ന് നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂല ദിനം. ബിസിനസ്സ് വേഗത്തിലാകും. എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാകും. വ്യവസായം, ബിസിനസ്സ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകള്‍ക്ക് മികച്ച പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്ച്ച വയ്ക്കാനാകും. ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും.

(ഏപ്രില്‍ 20നും മെയ് 20നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. വിവിധ കാര്യങ്ങളില്‍ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. പേപ്പര്‍ വര്‍ക്കുകളില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിസിനസ്സ് സാധാരണ നിലയിലായിരിക്കും. നന്നായി ആലോചിച്ച ശേഷം തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുക. അവസരങ്ങള്‍ മുതലാക്കാനുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകും. തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ തുടരുക.

(മെയ് 21നും ജൂണ്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): തൊഴിലില്‍ പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ചേരാനുള്ള സമയം. ആവശ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. വലിയ ജോലികള്‍ ബിസിനസ്സില്‍ മികച്ച ലാഭം നല്‍കും. മത്സരം വര്‍ദ്ധിക്കും. അവസരങ്ങള്‍ വന്നു ചേരും. 

(ജൂണ്‍ 22നും ജൂലൈ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): വാണിജ്യ മേഖലയിൽ വൈകാരികതയും അശ്രദ്ധയും ഒഴിവാക്കുക. ഈഗോ ഒഴിവാക്കുക. ശാന്തത പാലിക്കുക. നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കാനുള്ള ദിവസം. ബിസ്സിനസ് ആക്ടീവ് ആയി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകാനാകും.

(ജൂലൈ 23നും ആഗസ്റ്റ് 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ജോലിസ്ഥലത്ത് ആത്മവിശ്വാസം നിലനിര്‍ത്തും. ഒരു തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളിലും അകപ്പെടരുത്. ലാഭം വര്‍ധിക്കും. ബിസിനസ്സില്‍ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക. 

(ജൂലൈ 23നും ആഗസ്റ്റ് 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ജോലിസ്ഥലത്ത് ആത്മവിശ്വാസം നിലനിര്‍ത്തും. ഒരു തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളിലും അകപ്പെടരുത്. ലാഭം വര്‍ധിക്കും. ബിസിനസ്സില്‍ വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കും. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടും. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുക. 

(ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബര്‍ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ഇന്ന് തൊഴില്‍പരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ശുഭവാര്‍ത്തകള്‍ തേടിയെത്തും. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വര്‍ധിക്കും. നല്ല വര്‍ക്കുകള്‍ അനുകൂലമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. വിലയേറിയ സമ്മാനങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് സഹായം ലഭിക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങള്‍ ദൃഢമാകും. വിശ്വാസ്യത, സ്വാധീനം, ജനപ്രീതി എന്നിവ വര്‍ധിക്കും. 

 

(സെപ്റ്റംബര്‍ 23നും ഒക്ടോബര്‍ 23നും 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ബിസിനസ്സില്‍ എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാനാകും. ജോലിയില്‍ ഉയര്‍ച്ചയുണ്ടാകും. ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ചതാകും. നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വിജയിക്കും. നിങ്ങളുടെ അധികാരം വര്‍ധിക്കും. തൊഴില്‍പരമായ കാര്യങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാകും.

(ഒക്ടോബര്‍ 24നും നവംബര്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): പോളിസി നിയമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ വര്‍ധിപ്പിക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ക്ഷമ കാണിക്കുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം റിസ്‌ക് എടുക്കരുത്. വിവാദങ്ങളില്‍ നിന്ന് മാറി നില്‍ക്കുക. ഇടപാടുകളില്‍ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്.

(നവംബര്‍ 22നും ഡിസംബര്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ഭൂമി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകള്‍ കരാറുകളിലേക്കെത്തും. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക. ലാഭം വര്‍ധിക്കും. ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ കൈവരിക്കും. ചുറ്റും വിജയസൂചനകള്‍ കാണുന്നുണ്ട്. ദിനചര്യ മികച്ച രീതിയിൽ തുടരാനാകും. പരീക്ഷയില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കും.

(ഡിസംബര്‍ 22നും ജനുവരി 19നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ജോലിസ്ഥലത്ത് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക. ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകും. ഭാവി പദ്ധതികള്‍ ഫലം ചെയ്യും. വാണിജ്യപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കും. എല്ലാവരില്‍ നിന്നും സഹകരണം ലഭിക്കും. തൊഴില്‍രംഗത്ത് സജീവമാകും.

(ജനുവരി 20നും ഫെബ്രുവരി 18നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ഓഫീസില്‍ പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ ഉപദേശവും പിന്തുണയും നിലനിര്‍ത്താനാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ മികച്ച രീതിയിൽ നടക്കും. അച്ചടക്കം വര്‍ധിപ്പിക്കുക. ജീവിതത്തില്‍ പുതിയ നേട്ടങ്ങള്‍ കൈവരിക്കാനാകും. ബിസിനസ്സില്‍ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. ജോലിയുടെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യാനാകും. ആകര്‍ഷകമായ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിക്കും.

(ഫെബ്രുവരി 19നും മാര്‍ച്ച് 20നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക. നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പുകള്‍ക്ക് സാധ്യത. ഭൂമി, നിര്‍മ്മാണ കാര്യങ്ങളില്‍ താല്‍പ്പര്യമുണ്ടാകും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികള്‍ കൃത്യസമയത്ത് പൂര്‍ത്തിയാക്കുക. 

Verified by MonsterInsights