കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ സ്ഥിര ജോലി; ഒന്നര ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ ശമ്പളം; വിവിധ ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് അവസരം .

എന്‍.ബി.സി.സി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡില്‍ പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്. ജനറല്‍ മാനേജര്‍, എ.ഡി.എല്‍ ജനറല്‍ മാനേജര്‍, ഡി.വൈ ജനറല്‍ മാനേജര്‍, പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍ തുടങ്ങിയ വിവിധ മാനേജീരിയല്‍ പോസ്റ്റുകളിലാണ് അവസരമുള്ളത്. വിവിധ ഡിഗ്രി യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്കായി ആകെ 93 ഒഴിവുകളാണുള്ളത്. കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനത്തില്‍ സ്ഥിര ജോലി സ്വപ്‌നം കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കില്‍ ഈയവസരം പാഴാക്കരുത്. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ ശമ്പളവും ലഭിക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ട അവസാന തീയതി മെയ് 07 ആണ്.

തസ്തിക& ഒഴിവ്

എന്‍.ബി.സി.സി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡില്‍ വിവിധ മാനേജര്‍, എഞ്ചിനീയര്‍ ഒഴിവുകള്‍.

ജനറല്‍ മാനേജര്‍, എഡിഎല്‍. മാനേജര്‍, മാനേജര്‍, ഡി.വൈ ജനറല്‍ മാനേജര്‍, പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍, ഡി.വൈ മാനേജര്‍, ഡി.വൈ പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍, എസ്.ആര്‍. പ്രോജക്ട് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി, ജൂനിയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍- എന്നിങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റുകള്‍. 

ആകെ 93 ഒഴിവുകള്‍. 

പ്രായപരിധി
ജൂനിയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ = 28 വയസ്. 

മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി = 29 വയസ്. 

എസ്.ആര്‍ പ്രോജക്ട് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് = 30 വയസ്. 

ഡി.വൈ മാനേജര്‍, ഡി.വൈ പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍ = 33 വയസ്. 

മാനേജര്‍, പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍ = 37 വയസ്. 

ഡി.വൈ ജനറല്‍ മാനേജര്‍ = 41 വയസ്. 

എഡി.എല്‍ ജനറല്‍ മാനേജര്‍ = 45 വയസ്. 

ജനറല്‍ മാനേജര്‍ = 49 വയസ്

യോഗ്യത

ജനറല്‍ മാനേജര്‍ (സ്ട്രക്ച്ചറല്‍ ഡിസൈന്‍- സിവില്‍)
മുഴുവന്‍ സമയ സിവില്‍ ബിരുദം, എഞ്ചിനീയറിങ് അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം. 
15 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം

 

ജനറല്‍ മാനേജര്‍ (ഇലക്ട്രിക്കല്‍& മെക്കാനിക്കല്‍ ഡിസൈന്‍)

മുഴുവന്‍ സമയ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ബിരുദം/ മെക്കാനിക്കല്‍ എഞ്ചിനിയറിങ്ങ് അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം.

15 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം.

ജനറല്‍ മാനേജര്‍ (ആര്‍കിടെക്ച്ചര്‍&  പ്ലാനിങ്) 

മുഴുവന്‍ സമയ ആര്‍കിടെക്ച്ചര്‍ ബിരുദം. 

12 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. 

എ.ഡി.എല്‍. ജനറല്‍ മാനേജര്‍ (ഇന്‍വെസ്റ്റര്‍ റിലേഷന്‍സ്) 

സിഎ/ ഐസിഡബ്ല്യൂഎ- അല്ലെങ്കില്‍ മുഴുവന്‍ സമയ എം.ബി.എ (ഫിനാന്‍സ്)/ പി.ജി.ഡി.എം (ഫിനാന്‍സ്).

12 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം

ഡി.വൈ ജനറല്‍ മാനേജര്‍

മുഴുവന്‍ സമയ സിവില്‍ ബിരുദം എഞ്ചിനിയറിങ് അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്ല്യം.

9 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം

 

ഡി.വൈ ജനറല്‍ മാനേജര്‍
മുഴുവന്‍ സമയ സിവില്‍ ബിരുദം എഞ്ചിനിയറിങ് അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്ല്യം.
9 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം. 

മാനേജര്‍ (ആര്‍കിടെക്ച്ചര്‍& പ്ലാനിങ്) 

മുഴുവന്‍ സമയ ആര്‍കിടെക്ച്ചര്‍ ബിരുദം. 

6 വര്‍ഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം 

മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി (ലോ)

മുഴുവന്‍ സമയ എല്‍.എല്‍.ബി

OR 5 വര്‍ഷത്തെ സംയോജിത എല്‍.എല്‍.ബി ഡിഗ്രി

ജൂനിയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ 

മുന്ന് വര്‍ഷത്തെ മുഴുവന്‍ സമയ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ്

ജൂനിയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍

മുന്ന് വര്‍ഷത്തെ മുഴുവന്‍ സമയ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ്. 

അപേക്ഷ ഫീസ്

എസ്.സി, എസ്.ടി, പിഡബ്ല്യൂഡി ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഫീസില്ലാതെ അപേക്ഷിക്കാം.

മറ്റുള്ളവര്‍ (ജനറല്‍ മാനേജര്‍, എഡിഎല്‍. മാനേജര്‍, മാനേജര്‍, ഡി.വൈ ജനറല്‍ മാനേജര്‍, പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍, ഡി.വൈ മാനേജര്‍, ഡി.വൈ പ്രോജക്ട് മാനേജര്‍, എസ്.ആര്‍. പ്രോജക്ട് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്, ജൂനിയര്‍ എഞ്ചിനീയര്‍) പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് 1000 രൂപ അപേക്ഷ ഫീസടക്കണം. 

മാനേജ്‌മെന്റ് ട്രെയിനി പോസ്റ്റിലേക്ക് 500  രൂപയും അപേക്ഷ ഫീസായി അടക്കണം

താല്‍പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് മെയ് 7 വരെ ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കാം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ച് മനസിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. 

 

Verified by MonsterInsights