കേന്ദ്ര വന വകുപ്പിന് കീഴില്‍ വിവിധ പോസ്റ്റുകളില്‍ ജോലി; പ്ലസ് ടു മുതല്‍ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്ക് അവസരം.

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍ ജോലി തേടുന്നവര്‍ക്ക് അവസരം. ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ജനറ്റിക്‌സ് & ട്രീ ബ്രീഡിങ് (IFGTB) ഇപ്പോള്‍ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ്, സീനിയര്‍ പ്രോജക്ട് ഫെലോ, ജൂനിയര്‍ റിസര്‍ച്ച് ഫോല്ലോകള്‍, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍, ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റ്ന്റ് പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. വിവിധ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവര്‍ക്കാണ് അവസരം. ആകെ 34 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ നല്‍കേണ്ട അവസാന തീയതി ജൂണ്‍ 8. 

തസ്തിക& ഒഴിവ്

ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ജനറ്റിക്‌സ് & ട്രീ ബ്രീഡിങ് (IFGTB) ല്‍ താല്‍ക്കാലിക നിയമനം.  

പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ്, സീനിയര്‍ പ്രോജക്ട് ഫെലോ, ജൂനിയര്‍ റിസര്‍ച്ച് ഫോല്ലോകള്‍, പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍, ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റ്ന്റ് എന്നീ പോസ്റ്റുകളിലായി ആകെ ഒഴിവുകള്‍ 34. 

സീനിയര്‍ പ്രോജക്ട് ഫെലോ = 05

ജൂനിയര്‍ പ്രോജക്ട് ഫെലോ = 20

പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് = 07

ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്റ് = 02

 

 

പ്രായപരിധി
സീനിയര്‍ പ്രോജക്ട് ഫെലോ = 32 വയസ്. 

ജൂനിയര്‍ പ്രോജക്ട് ഫെലോ = 28 വയസ്. 
പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് = 25
ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്റ് = 25

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യ

പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് 
ബയോടെക്‌നോളജി, ഫുഡ് സയന്‍സ്, ബയോ കെമിക്കല്‍ എഞ്ചിനീയറിങ്/ എന്‍സൈം 65 ശതമാനത്തോടെ പിജി. 

ഫീല്‍ഡ് അസിസ്റ്റന്റ് 
പ്ലസ് ടു (സയന്‍സ് സ്ട്രീം”

പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ്

 

ബി.എസ്.സി അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം. 

സസ്യശാസ്ത്രം/ വനം/ കൃഷി/ ഹോര്‍ട്ടികള്‍ച്ചര്‍/ പ്ലാന്റ് ശാസ്ത്രങ്ങള്‍

 

ബി.എസ്.സി ബിരുദം വനം/ കൃഷി/ സസ്യശാസ്ത്രം. 

ബി.എസ്.സി അല്ലെങ്കില്‍ തത്തുല്യം സസ്യശാസ്ത്രത്തില്‍ ബിരുദം/ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിജ്ഞാപനം കാണുക. 

 

ശമ്പളം

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് 17,000 രൂപ മുതല്‍ 60,000 രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കും. 

 

അപേക്ഷ 

ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ജനറ്റിക്‌സിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിച്ച് കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളറിയാം. അപേക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ച് മനസിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക”

 

Verified by MonsterInsights