പാത്ത് ഫൈൻഡർ -2023

ഇലഞ്ഞി ലയൺസ് ക്ലബ്ബ്ന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ പത്തു മണി മുതൽ കൂത്താട്ടുകുളം ബ്രിയോ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ വച്ച് +2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
പ്രസ്തുത പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഡോ: അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബ് ഐ.പി.എസ്. (മുൻ ഡി ജി പി ) ആണ്. മുൻസിപ്പൽ ചെയർ പേഴ്സൺ ശ്രീ മതി വിജയ ശിവൻ സാന്നിധ്യത്തിൽ, ശ്രീ അനൂപ് ജേക്കബ് എം .എൽ .എ ഉത്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി MJF Prof. സാംസൺ തോമസ്, റീജിയണൽ ചെയർപേഴ്സൺ Ln. മനോജ് അംബുജാക്ഷൻ, സോൺ ചെയർപേഴ്സൺ ln. മിഥുൻ ജോൺ, കരിയർ കൺസൾറ്റൻറ് ശ്രീ സുദേവൻ .കെ . ജെ, ഇലഞ്ഞി പഞ്ചായത്ത് പ്രെസിഡന്റ് ശ്രീമതി പ്രീതി അനിൽ, ഇലഞ്ഞി St. ഫിലോമിനാസ് പബ്ലിക് സ്കൂൾ & ജൂനിയർ കോളേജ് പ്രിസിപ്പാൾ ഫാദർ ജോൺ എർണ്യാകുളം എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു.
ഇലഞ്ഞി ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് പ്രെസിഡന്റ് Ln. ശ്രീ ജെയിംസ് ജോസ്, ഓർമ ഇന്റർനാഷണൽ രക്ഷാധികാരി ശ്രീ ജോസ് ആറ്റുപുറം, ഇലഞ്ഞി ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് സെക്ടറി Ln. ജോൺ മാത്യു, ഇലഞ്ഞി ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ട്രെഷറർ Ln. സന്തോഷ് സണ്ണി എന്നിവർ നേതുത്വവും നൽകുന്നു.
ഏവരുടേയും പൂർണ്ണ സഹകരണം പ്രദീക്ഷിച്ച് ചടങ്ങിലേക്ക് സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു.
പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഇലഞ്ഞി ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് പ്രെസിഡന്റ് Ln. ശ്രീ ജെയിംസ് ജോസ്, ഇലഞ്ഞി ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് സെക്ടറി Ln. ജോൺ മാത്യു, ഇലഞ്ഞി ലയൺസ് ക്ലബ്ബ് ട്രെഷറർ Ln. സന്തോഷ് സണ്ണി , ഡയറക്ടർമാരായ Ln. സാലോ ജോർജ് MJF, Ln. പി എ ജോർജ് , Ln. ഷാജി അഗസ്റ്റിൻ ആറ്റുപുറം, Ln. രാഹുൽ കെ ആർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.