വനിതാ ദിനം : ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് സൗജന്യപ്രവേശനം

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തിൽ വനിതകള്‍ക്ക് സൗജന്യ പ്രവേശനം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷന്‍ കൗണ്‍സില്‍. ഇടുക്കി പാര്‍ക്ക്, ഹില്‍വ്യൂ പാര്‍ക്ക്, വാഗമണ്‍ മൊട്ടക്കുന്ന്, വാഗമണ്‍ അഡ്വഞ്ചര്‍ പാര്‍ക്ക്, രാമക്കല്‍മേട് , പാഞ്ചലിമേട് , ശ്രീനാരായണപുരം റിപ്പിള്‍ വാട്ടര്‍ഫാള്‍സ്, അണക്കര അരുവിക്കുഴി പാര്‍ക്ക്, മൂന്നാര്‍ ബോട്ടാനിക്കല്‍ ഗാര്‍ഡന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 8) വനിതകള്‍ക്ക് സൗജന്യമായിരിക്കും. സ്ത്രീ സൗഹൃദ വിനോദ സഞ്ചാരം പോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടപടി എന്ന് ഡിടിപിസി സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു

Verified by MonsterInsights