അധ്യാപക ഒഴിവ് .

സെയ്ന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജ് എയ്ഡഡ് വിഭാഗത്തിൽ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക ഒഴിവിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. കെമിസ്ട്രി വിഭാഗത്തിലാണ് ഒഴിവ്. അപേക്ഷ ഫോറം കോളേജ് വെബ് സൈറ്റിൽ (www.ststephens.net.in) ലഭിക്കും. ജൂലായ് നാലിനകം നേരിട്ടോ ഇ-മെയിലായോ (info@ststephens.net.in) അപേക്ഷ നൽകണം. ഫോൺ 9446540127 

Verified by MonsterInsights