ചെന്നൈയിൽ നേരിയ ഭൂചലനം; മെട്രോ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമുള്ള പ്രകമ്പനമോ?

ചെന്നൈയിൽ നേരിയ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ അണ്ണാസാലൈ, വൈറ്റ് റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഭൂചലനമാണെന്ന ഭീതിയിൽ കെട്ടിടങ്ങളിലെ താമസക്കാർ ഇറങ്ങിയോടി. രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. തൊട്ടടുത്ത കെട്ടിടങ്ങളിലൊന്നും ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ടില്ല.

എന്നാൽ, ഭൂചലനമോ, പ്രകമ്പനമോ അനുഭവപ്പെടാൻ ശേഷിയുള്ള നിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് മെട്രോ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ, ചെന്നൈയിൽ ഭൂകമ്പം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് നാഷണൽ സീസ്മോളജിക്കൽ സെന്ററിന്റെ രേഖകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

 
രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങളിലുള്ളവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്