പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങരുത്; കുടുംബത്തില്‍ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 6 ലെ സാമ്പത്തിക ഫലം അറിയാം

(മാര്‍ച്ച് 21നും ഏപ്രില്‍ 19നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍):

 ബിസിനസില്‍ നല്ല ലാഭം ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യത. ദീര്‍ഘകാലമായി തര്‍ക്കത്തിലിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണച്ചെലവ് ഉണ്ടാകും. ഇത് മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. പ്രതിദിന വരുമാനത്തില്‍ കുറവുണ്ടാകും.

(ഏപ്രില്‍ 20നും മെയ് 20നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍) :

ഇന്ന് വീട്ടുച്ചെലവുകള്‍ ഉയരും. ഇത് നിങ്ങളെ ഉത്കണ്ഠയിലാക്കും. ശമ്പളക്കുറവ് കാരണം ജോലി മാറുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങള്‍ ചിന്തിച്ചേക്കാം. ബിസിനസില്‍ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാകും. മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കൂടുതല്‍ പണം ചെലവഴിയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.

(മെയ് 21നും ജൂണ്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): 

പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാന്‍ സാധിക്കും. എന്നാല്‍, പങ്കാളിത്തം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് എല്ലാ വശങ്ങളും നന്നായി മനസിലാക്കണം. ജോലിയില്‍ നിന്ന് മികച്ച വരുമാനം ഉണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസുകാര്‍ക്ക്. ആര്‍ക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് നന്നായി ആലോചിക്കുക. കുടുംബ വരുമാനം വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും.

(ജൂണ്‍ 22നും ജൂലൈ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): 

യാത്രകള്‍ക്കായി പണം ചെലവഴിയ്‌ക്കേണ്ടി വരും. ബിസിനസില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതിന് മുന്‍പ് ശരിയായി ആലോചിക്കണം. വാഹനങ്ങള്‍ക്കായി പണം ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. ഇത് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനെ താളം തെറ്റിച്ചേക്കാം.

 

http://www.globalbrightacademy.com/about.php

(ജൂലൈ 23നും ആഗസ്റ്റ് 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): 

പണമിടപാടുകളില്‍ നഷ്ടം സംഭവിച്ചേക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ ചെലവുകള്‍ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബജറ്റിനെ ബാധിച്ചേക്കാം. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങള്‍ക്കൊണ്ട് കുടുംബവുമായി കലഹമുണ്ടാകും. സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ രൂക്ഷമാകാതിരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക.

(ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബര്‍ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): 

ഇന്ന് പുതിയ ബിസിനസ് വിജയിക്കും. എങ്കിലും പുതിയ ബിസിനസുകള്‍ തുടങ്ങരുത്. ദൈനംദിന വരുമാനത്തിനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗ്ഗം കണ്ടെത്തും. എന്നാല്‍ ചെലവുകള്‍ വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും.

(സെപ്റ്റംബര്‍ 23നും ഒക്ടോബര്‍ 23നും 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍):

 വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനായി ഒരു ബാങ്ക് ലോണ്‍ എടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ വേണം. കുടുംബ ചെലവ് വര്‍ദ്ധിയ്ക്കും. പഴയ വസ്തു വില്‍ക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി പണം ചെലവഴിയ്‌ക്കേണ്ടി വരും.

 (ഒക്ടോബര്‍ 24നും നവംബര്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): 

സുഹൃത്തുക്കളില്‍ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നേക്കാം. പങ്കാളിയുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായി പണം ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. വരുമാനം കുറയുകയും ചെലവ് വര്‍ദ്ധിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാല്‍ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മോശമാകും.

 (നവംബര്‍ 22നും ഡിസംബര്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): 

ബിസിനസില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ഇത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. അച്ഛനില്‍ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസുകളില്‍ ലാഭം ഉണ്ടാകും. യാത്രകള്‍ ധനനഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും.

Verified by MonsterInsights