ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക ഫലം: കടം വീട്ടാൻ സാധ്യത! “അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കും”

മാർച്ച് 21നും ഏപ്രിൽ 19നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: 

ബിസിനസിൽ നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. അനാവശ്യമായ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കുക. പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തുക.

ഏപ്രിൽ 20നും മെയ് 20നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ:

 ബിസിനസ് ലാഭത്തിലായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, പൂർവ്വിക സ്വത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ല. വീട്ടു ചെലവുകൾ മുൻപത്തേതു പോലെ തന്നെ തുടരും.

മെയ് 21നും ജൂൺ 21നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: 

ബിസിനസ് വളർച്ച മന്ദ​ഗതിയിൽ ആയിരിക്കും. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസുകളിൽ ഇന്ന് നഷ്ടം സംഭവിക്കും. ബിസിനസിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണം തിരികെ ലഭിക്കും.

 

ജൂൺ 22നും ജൂലൈ 22നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ:

 വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വത്ത് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വകാര്യ ബിസിനസുകൾ ഇന്ന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കും. അടുപ്പമുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വരുത്തിയേക്കാം.

ജൂലൈ 23നും ആഗസ്റ്റ് 22നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ:

പ്രതിദിന വരുമാനം കുറയും. ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. വീട്ടുചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസിൽ സുഹൃത്ത് നഷ്ടമുണ്ടാക്കും.

ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബർ 22നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ:

 ജോലിയിൽ നിന്നും ധാരാളം പണം സമ്പാദിക്കും. ഒരു സുഹൃത്തിന് പണം കടം കൊടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കും.

സെപ്റ്റംബർ 23നും ഒക്ടോബർ 23നും 22നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: 

കമ്പനിയിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിക്കും. യാത്രകൾക്കായി പണം ചിലവഴിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. പൂർവ്വിക സ്വത്തിലൂടെ ധാരാളം പണം ലഭിക്കും.

ഒക്ടോബർ 24നും നവംബർ 21നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: 

സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും. ബിസിനസിൽ പങ്കാളിത്തവും സഹകരണവും നഷ്ടത്തിലേക്ക് നയിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗം നിങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കും.

നവംബർ 22നും ഡിസംബർ 21നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: 

ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷിത കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിലൂടെ ധാരാളം പണം ലഭിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ നടത്തണം. വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പണം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും.

 

 

ഡിസംബർ 22നും ജനുവരി 19നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ:

 ഭൂമി വാങ്ങാനും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടിനുമായി ഇന്ന് പണം ചെലവഴിക്കും. അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കായും പണം ചിലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിക്കണം.

ജനുവരി 20നും ഫെബ്രുവരി 18നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: 

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടും. ചെറിയ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടക്കും. ബിസിനസിലെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

 ഫെബ്രുവരി 19നും മാർച്ച് 20നും ഇടയിൽ ജനിച്ചവർ: 

വീട്ടു ചെലവുകൾ വർദ്ധിക്കും. ഒരു കടം ഉടൻ വീട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കണം.

http://www.globalbrightacademy.com/about.php
Verified by MonsterInsights