കൊച്ചി ‘വാട്ടര്‍ മെട്രോ’ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റ് ; ആദ്യദിനം യാത്രചെയ്തത് 6559 പേര്‍

ഹൈക്കോടതി-വൈപ്പിൻ റൂട്ടിലാണ് വാട്ടർ മെട്രോ ആദ്യ സർവ്വീസ് ആരംഭിച്ചത്.

ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ദിനത്തില്‍ തന്നെ മികച്ച ജനപിന്തുണ നേടി കൊച്ചി വാട്ടര്‍ മെട്രോ. 6559 പേര്‍ ആദ്യ ദിനം കൊച്ചി വാട്ടര്‍ മെട്രോയില്‍ യാത്ര ചെയ്തെന്ന് കെഎംആര്‍എല്‍ അറിയിച്ചു.