ആമസോണിൽ വമ്പിച്ച ഓഫറുകൾ; 999 രൂപയുടെ വാച്ച് വെറും 499 രൂപയ്ക്ക്

ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിലിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും കിഴിവുകളും ഓഫറുകളും ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങളെ ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഓഫറുകളാണ് വാച്ചുകൾക്ക്. പുരുഷന്മാർക്കുള്ള വാച്ചുകളും സ്ത്രീകൾക്കുള്ള വാച്ചുകളും മികച്ച ബ്രാൻഡുകളുടെ തന്നെ സ്വന്തമാക്കാം. 

കാസിയോ, ടൈമെക്സ്, ടൈറ്റൻ, ഫാസ്ട്രാക്ക് തുടങ്ങിയ മുൻനിര ബാൻഡുകളിൽ എല്ലാം മികച്ച കിഴിവുകളാണ് ആമസോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും മനോഹരമായ വാച്ചുകൾ സമ്മാനിക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണിത്. ഡിസൈനിൽ ഗംഭീരവും ക്ലാസിക്ക് ലുക്കും നൽകുന്നവയാണ് കാസിയോ വാച്ചുകൾ. മനോഹരമായ ഡിസൈനുകൾ തന്നെയാണ് കാസിയോ വാച്ചുകളുടെ പ്രേത്യകത. 50 ശതമാനം വരെ ഓഫറുകളാണ് ഈ സെയിലിൽ കാസിയോ വാച്ചുകൾക്ക്.

എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഫാസാക്ക്. ഈ വാച്ചുകൾ സ്റ്റൈലിഷ് ആണ്, കൂടാതെ മോഡേൺ ഡിസൈനുകളും ഇവയെ വളരെ ജനപ്രിയമാക്കുന്നു. 20-40 ശതമാനം വരെ കിഴിവിലാണ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് വാച്ചുകളുടെ വില്പന.

30 ശതമാനം വരെ കിഴിവിൽ ടൈറ്റൻ വാച്ചുകൾ സ്വന്തമാക്കാം. അതേസമയം നിരവധി മികച്ച ബ്രാൻഡുകളും വമ്പൻ കിഴിവിലാണ് ഈ സെയിലിൽ വിൽപന. 999 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വാച്ചുകൾ, 499 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വാച്ചുകൾ, 299 രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവയും ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബ്രാൻഡുകളാണ് ഈ വിലയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കുക. 

ഗസ് (Guess) വാച്ചുകൾക്ക് 40-60 ശതമാനം വരെയാണ് കിഴിവുകൾ. ടോമി ഹിൽഫിഗർ വാച്ചുകൾക്ക് 20 ശതമാനം വരെ കിഴിവ്, സിറ്റിസൺ വാച്ചുകൾ 30 ശതമാനം വരെ കിഴിവിൽ, എംപോറിയോ അർമാനി വാച്ചുകൾക്ക് 50 ശതമാനം വരെ കിഴിവിലും ലഭിക്കും. ഇനി ഒട്ടും വൈകേണ്ട, മികച്ച ബ്രാൻഡുകളുടെ വാച്ചുകൾ തന്നെ ഈ സെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

Verified by MonsterInsights