ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്ക് പാർപ്പിടം : കോർപ്പറേഷന്റെ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാവുന്നു

നഗരത്തിലെ സ്വന്തമായി സ്ഥലവും വീടും ഇല്ലാത്ത നിർധനർക്ക് ബഹുജന  പങ്കാളിത്തത്തോടെ പാർപ്പിടം ഒരുക്കുന്ന കോർപറേഷൻ്റെ ബൃഹത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാവുന്നു. ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതർക്കുള്ള പാർപ്പിട പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുവാനും വിശദമായ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കാനും കോർപറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഏപ്രിൽ 17ന് തിങ്കളാഴ്ച പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും സ്ഥാപനമേധാവികളുടെയും യോഗം മലബാർ പാലസിൽ ചേരും. വൈകിട്ട് 4 30ന് ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പങ്കെടുക്കും. 

നഗരത്തിൽ ഭൂരഹിതരും ഭവനരഹിതരുമായ കഴിയുന്ന അയ്യായിരത്തിലേറെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഘട്ടംഘട്ടമായി  സുരക്ഷിതമായ പാർപ്പിടമൊരുക്കുന്നതാണ്‌ പദ്ധതി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ആയിരം വീടുകൾ നിർമിച്ചു നൽകാനാണ്‌ കോർപറേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌.  ഭൂമിയടക്കം ഒരു വീടിന്‌ 14 ലക്ഷം രൂപയാണ്‌ ചെലവ്‌ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത്‌. ഇതിനായി സർക്കാരിന്റെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന്‌ കണ്ടെത്തുന്ന തുകക്ക് പുറമെയുള്ള  ആയിരം വീടൊരുക്കുന്നതിന്‌ ആവശ്യമായ തുക കോർപറേഷൻ കണ്ടെത്തണം. 

ഭൂമിയായും പണമായും നിർമാണ  വസ്‌തുക്കളായും അധ്വാനമായും  വിഭവസമാഹരണം നടത്തി തുക കണ്ടെത്തും. ബിസിനസ്‌ സ്‌ഥാപനങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്ത ഫണ്ടും മറ്റു സംഭാവനകളും ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതി സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കാനാണ് കോർപറേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മേയർ ഡോ. ബീന ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു.

Verified by MonsterInsights