ഈ വർഷം മാർച്ചോടെ 10 സെറ്റ് വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകൾ പുറത്തിറക്കും

വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ അൾട്രാ മോഡേൺ സ്ലീപ്പർ പതിപ്പ് ഈ വർഷം മാർച്ചോടെ പുറത്തിറക്കാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ പദ്ധതിയിടുന്നു. സ്ലീപ്പർ പതിപ്പിനുള്ള കോച്ചുകളുടെ നിർമ്മാണം ദ്രുതഗതിയിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റെയിൽവേ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

നിലവിൽ, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 39 റൂട്ടുകളിൽ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളുടെ ചെയർ കാർ പതിപ്പുകൾ റെയിൽവേ ഓടിക്കുന്നു. വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ പതിപ്പ് തുടക്കത്തിൽ ഡൽഹി-മുംബൈ, ഡൽഹി-ഹൗറ, ഡൽഹി-പട്‌ന തുടങ്ങിയ ചില തിരഞ്ഞെടുത്ത റൂട്ടുകളിലെ രാത്രി യാത്രകൾ ഉൾക്കൊള്ളും.

മാർച്ചിലെ റോളൗട്ടിനും അനുബന്ധ നിർബന്ധിത പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ശേഷം, സ്ലീപ്പർ പതിപ്പിൻ്റെ പ്രാരംഭ സെറ്റുകൾ ഏപ്രിൽ ആദ്യമോ രണ്ടാം വാരമോ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഈ ട്രെയിനുകളുടെ സീരിയൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും, മിക്കവാറും ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്തംബർ മുതൽ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *