ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തിക ഫലം: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും; വഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക

മാര്‍ച്ച് 21നും ഏപ്രില്‍ 19നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: ബിസിനസ്സ് ശ്രമങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കും. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള സഹപ്രവര്‍ത്തകന്‍ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടാകും. നിങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം പോസിറ്റീവായി തുടരും. വാഗ്ദാനം പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ക്ഷമ വര്‍ദ്ധിക്കും. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. തടസ്സങ്ങള്‍ താനെ മാറി കിട്ടും. 

ഏപ്രില്‍ 20നും മെയ് 20നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: നിങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. വ്യക്തിഗത പ്രകടനത്തിലായിരിക്കും നിങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. ലാഭം വര്‍ദ്ധിക്കും. വിജയബോധം വര്‍ദ്ധിക്കും. വിവിധ ജോലികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകും. ബന്ധങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടും. ബിസിനസ്സ് ശക്തമാകും.

മെയ് 21നും ജൂണ്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: ക്രെഡിറ്റ് ഇടപാടുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുക. പഴയ തര്‍ക്കവിഷയങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. തിടുക്കവും മുന്‍കൈ എടുക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുക. നിക്ഷേപ കാര്യങ്ങളില്‍ താല്‍പര്യം കാണിക്കും. ബിസിനസ്സ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ കൂടുതല്‍ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കും. ബിസിനസ് വിപുലീകരണത്തില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക. 

ജൂണ്‍ 22നും ജൂലൈ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: കരിയറില്‍ ഐശ്വര്യം വര്‍ദ്ധിക്കും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. കലാപരമായ കഴിവുകള്‍ ശക്തമാകും. ശരിയായ ദിശയില്‍ തന്നെ നിങ്ങള്‍ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം വര്‍ദ്ധിക്കും. ലക്ഷ്യബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക. പുതിയ ജോലികളില്‍ താല്‍പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍ അനായാസം നിര്‍വഹിക്കും. വ്യാപാരം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും. 

ജൂലൈ 23നും ആഗസ്റ്റ് 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തി വര്‍ദ്ധിക്കും. ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ നേടാന്‍ സാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം വര്‍ദ്ധിക്കും. ബാങ്ക് ജോലികളില്‍ കൂടുതല്‍ താല്‍പര്യം കാണിക്കും. സമ്പത്ത് വര്‍ദ്ധിക്കും. ബിസിനസ്സ് മികച്ചതായിരിക്കും. കൂടുതല്‍ ലാഭം നേടാനാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് അനുകൂല അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും.

ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബര്‍ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: തൊഴില്‍പരമായി കാര്യങ്ങളില്‍ മടി കുറയും. ആഗ്രഹിച്ച വിജയം നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സ് വര്‍ദ്ധിക്കും. വസ്തുക്കളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും കൈമാറ്റം വര്‍ദ്ധിക്കും. പ്രൊഫഷണലുകള്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ അവസരം ഉണ്ടാകും. പദ്ധതികള്‍ വേഗത്തിലാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.

 സെപ്റ്റംബര്‍ 23നും ഒക്ടോബര്‍ 23നും 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: പ്രൊഫഷണലിസം നിലനിര്‍ത്താനാകും. മറ്റുള്ളവര്‍ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയില്‍ ആകൃഷ്ടരാകും. അടുപ്പക്കാരുടെയും സഹപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും പിന്തുണ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. കരിയര്‍ അനുകൂലമാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള്‍ക്ക് സജീവമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാകും. നിങ്ങള്‍ക്ക് സമീപമുള്ള വിഭവങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.

 

 

ഒക്ടോബര്‍ 24നും നവംബര്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങള്‍ വളരെ സജീവമായിരിക്കും. യുക്തിബോധം വര്‍ദ്ധിക്കും. ആവശ്യമായ പ്രവൃത്തികള്‍ വേഗത്തിലാക്കും. പ്രൊഫഷണലുകളില്‍ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങള്‍ക്ക് സ്വയം ആത്മവിശ്വാസം തോന്നും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ല രീതിയില്‍ നിലനില്‍ക്കും. കരിയര്‍ ബിസിനസില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ലാഭ വര്‍ധിക്കും.

നവംബര്‍ 22നും ഡിസംബര്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: വഞ്ചനയില്‍ അകപ്പെടാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപരിചിതരെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. സമപ്രായക്കാരുടെ വിശ്വാസം നിങ്ങള്‍ക്ക് നേടാന്‍ സാധിക്കും. ആവശ്യമായ ജോലികള്‍ വേഗത്തിലാക്കും. ക്ഷമ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക. പ്രൊഫഷണലിസം വര്‍ദ്ധിക്കും. തീരുമാനങ്ങള്‍ എടുക്കുന്നതില്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

ഡിസംബര്‍ 22നും ജനുവരി 19നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: സഹകരണവും പങ്കാളിത്തവും വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുക. പങ്കാളിത്തത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ അനുകൂലമാകും. തൊഴില്‍പരമായ നേട്ടങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടും. വിശ്വാസ്യത വര്‍ദ്ധിക്കും. ജോലിയില്‍ വ്യക്തതയുണ്ടാകും. 

ജനുവരി 20നും ഫെബ്രുവരി 18നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആശ്വാസകരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങള്‍ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. ക്രെഡിറ്റ് ഇടപാടുകള്‍ ഒഴിവാക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുക.

ഫെബ്രുവരി 19നും മാര്‍ച്ച് 20നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍: സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുള്ള അവസരങ്ങള്‍ വര്‍ദ്ധിക്കും. വിവിധ മേഖലകളില്‍ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാനാകും. പ്രൊഫഷണലിസം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. സഹപ്രവര്‍ത്തകരില്‍ ആത്മവിശ്വാസം വര്‍ദ്ധിക്കും. ദീര്‍ഘദൂര യാത്രകള്‍ നടത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

Verified by MonsterInsights