നിലമ്പൂര്‍-ഷൊര്‍ണൂര്‍ റെയിൽപാത പൂര്‍വസ്ഥിതിയിലേക്ക്

മലപ്പുറം: മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന മലയോര റെയിൽപാതയായ നിലമ്പൂർ-ഷൊർണൂർ പാത പൂർവസ്ഥിതിയിലേക്ക്. രണ്ടര വർഷത്തെ കൊവിഡ് ഇടവേളക്കുശേഷം ജൂലൈ ഒന്നുമുതൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ സർവീസുകളും പാതയിലൂടെ ഓടിത്തുടങ്ങും. ഇതോടെ നിലമ്പൂർ-ഷൊർണൂർ പാതയെ യാത്രയ്ക്കായി ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകും.

Verified by MonsterInsights