പുതിയ സിം കാർഡ് എടുക്കണോ? ഇന്ത്യയിൽ ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ

സിം കാർഡ് വിൽക്കുന്നതിനും പുതിയ സിം കാർഡുകൾ എടുക്കുന്നതിനും ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ ചില പ്രധാന മാറ്റങ്ങൾ. വ്യാജ സിം കാർഡുകൾക്ക് തടയിടുകയാണ് ലക്ഷ്യം. തട്ടിപ്പുകൾ പെരുകുന്നതിനാൽ നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്ക് പരമാവധി 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കും.

മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ എല്ലാം ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ സിം കാർഡ് നിയമങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പുതിയ സിം വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല സിം കാർഡ് വിൽക്കുന്നവർക്കും ഇനി പുതിയ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാണ്.വ്യാജ സിമ്മുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ വർധിക്കുന്നതിനാൽ ആണ് സിം കാർഡുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങൾ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന തട്ടിപ്പു കേസുകൾ തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ രാജ്യവ്യാപകമായി നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കും. വ്യാജ സിം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന തട്ടിപ്പുകളുടെ തീവ്രത കണക്കിലെടുത്ത് സിം കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പിഴയും തടവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശിക്ഷാനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും.

friends catering

എല്ലാ സിം കാർഡ് ഡീലർമാർക്കും നിർബന്ധിത പരിശോധനയുണ്ടാകും. സിമ്മുകൾ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് പോ ലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിർബന്ധമാകും. ഇത് പാലിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ഈടാക്കാം

സിം എടുക്കുമ്പോൾ

നിലവിൽ സിം കാർഡുകൾ ഉള്ളവർ പുതിയ കാർഡ് എടുക്കുമ്പോഴും ആധാർ സ്കാനിംഗും മറ്റ് വിവരശേഖരണവും നിർബന്ധമാണ്. സിം എടുക്കുന്നവരുടെ താമസ സ്ഥലം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഇനി ശേഖരിക്കും

ഒന്നിലധികം സിം കാർഡ് വിതരണം:

പുതിയ നിയമ പ്രാകാരം വളരെയധികം സിം കാർഡുകൾ ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നതിനും പരിമിതിയുണ്ട്. ഒരു ബിസിനസ് കണക്ഷനിലൂടെ മാത്രമേ വ്യക്തികൾക്ക് സിം കാർഡുകൾ ബൾക്കായി വാങ്ങാൻ കഴിയൂ. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ഐഡിയിൽഒൻപത് സിം കാർഡുകൾ വരെയാണ് പരമാവധി ലഭിക്കുക.

നമ്പർ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുമോ?

സിം കാർഡ് ഡിആക്ടീവേറ്റ് ആകണം: ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ സിം കാർഡുകൾ ബൾക്കായി വിതരണം ചെയ്യാനാകില്ല. ഒരു സിം കാർഡ് ഡിആക്ടീവായി 90 ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ നമ്പർ മറ്റൊരാൾക്ക് അനുവദിക്കൂ. പുതിയ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് സിം വിൽക്കുന്ന വെണ്ടർമാർ നവംബർ 30-നകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. നിയമ ലംഘനം നടത്തിയാൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും തടവും ലഭിക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights