ശമ്പളം യഥാക്രമം 24,400 രൂപ മുതൽ 25,900 രൂപ വരെ:കൊച്ചിൻ ഷിപ്‌യാഡിൽ 362 ഒഴിവ്.

കൊച്ചിൻ ഷിപ്‌യാഡിൽ ഐടിഐ/ടെക്നിഷ്യൻ അപ്രന്റിസിന്റെ 308 ഒഴിവ്. ഒക്ടോബർ 4 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 

വിഭാഗങ്ങളും യോഗ്യതയും:

ഐടിഐ ട്രേഡ് അപ്രന്റിസ്: 300 ഒഴിവ് (ഇലക്ട്രിഷ്യൻ, ഫിറ്റർ, വെൽഡർ, മെഷിനിസ്റ്റ്, ഇലക്ട്രോണിക് മെക്കാനിക്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് മെക്കാനിക്, ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ (മെക്കാനിക്കൽ, സിവിൽ), പെയിന്റർ (ജനറൽ)/പെയിന്റർ (മറൈൻ), മെക്കാനിക് മോട്ടർ വെഹിക്കിൾ, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ വർക്കർ, ഷിപ്റൈറ്റ് വുഡ്/കാർപെന്റർ/ വുഡ് വർക്ക് ടെക്നിഷ്യൻ, മെക്കാനിക് ഡീസൽ, പൈപ്പ് ഫിറ്റർ/പ്ലമർ, റഫ്രിജറേഷൻ & എസി മെക്കാനിക്/ റഫ്രിജറേഷൻ & എസി ടെക്നിഷ്യൻ, മറൈൻ ഫിറ്റർ): പത്താം ക്ലാസ് ജയം, ബന്ധപ്പെട്ട ട്രേഡിൽ ഐടിഐ ജയം (എൻടിസി). സ്റ്റൈപൻഡ്: 8000 രൂപ.

∙ടെക്നിഷ്യൻ (വൊക്കേഷനൽ) അപ്രന്റിസ്: 8 ഒഴിവ് (അക്കൗണ്ടിങ് & ടാക്സേഷൻ/ അക്കൗണ്ട്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ബേസിക് നഴ്സിങ് & പാലിയേറ്റീവ് കെയർ/ ജനറൽ ഡ്യൂട്ടി അസിസ്റ്റന്റ്, കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ് മാനേജ്മെന്റ്/ ഓഫിസ് ഓപ്പറേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ & ഇലക്ട്രോണിക് ടെക്നോളജി/ ഇലക്ട്രിഷ്യൻ ഡൊമസ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ, ഫുഡ് & റസ്റ്ററന്റ് മാനേജ്മെന്റ്/ ക്രാഫ്റ്റ് ബേക്കർ): ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ വിഎച്ച്എസ്‌ഇ ജയം. സ്റ്റൈപൻഡ്: 9000 രൂപ.”.

“∙54 പ്രോജക്ട്  അസിസ്റ്റന്റ്

മൂന്നു വർഷ കരാർ നിയമനത്തിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഒക്ടോബർ 7 വരെ. 

വിഭാഗം, യോഗ്യത:

∙മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, സിവിൽ: 3 വർഷ ഡിപ്ലോമയും 2 വർഷത്തെ പരിചയവും.

∙ഐടി: കംപ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ്/ ഐടിയിൽ 3 വർഷ ഡിപ്ലോമയും 2 വർഷത്തെ പരിചയവും.

∙ഫിനാൻസ്: എംകോം, 2 വർഷത്തെ പരിചയം.

∙പ്രായപരിധി: 30. അർഹർക്ക് ഇളവ്.

∙ശമ്പളം (1, 2, 3 വർഷങ്ങളിൽ): 24,400, 25,100, 25,900+ആനുകൂല്യങ്ങൾ.

https://chat.whatsapp.com/I4d1IW3Kx7ALsQUjUtVZo9
Verified by MonsterInsights