തുര്‍ക്കി കപ്പല്‍ശാലയില്‍ 68 ഒഴിവ്; വിസ, ടിക്കറ്റ്, താമസം, ഭക്ഷണം, ഇന്‍ഷുറന്‍സ് സൗജന്യം

കേരളസർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക് മുഖേന തുർക്കിയിലെ പ്രമുഖ കപ്പൽശാലയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നു. 68 ഒഴിവുണ്ട്. പ്രായം: 25-45 വയസ്സ്. യോഗ്യത: ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഡിഗ്രി/ഡിപ്ലോമയും തൊഴിൽപരിചയവും.പൈപ്പ്ഫിറ്റർ ഗ്രേഡ്-1: ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിലോ കപ്പൽശാലയിലോ കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുവർഷത്തെ പരിചയം. വിദേശപരിചയം അഭികാമ്യം. 750 ഡോളർ.

പൈപ്പ്ഫിറ്റർ ഗ്രേഡ്-2: ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിലോ കപ്പൽശാലയിലോ കുറഞ്ഞത് മൂന്നുവർഷത്തെ പരിചയം. വിദേശപരിചയം അഭികാമ്യം. 650 ഡോളർ.

ഫോർമാൻ-പൈപ്പ്ഫിറ്റർ: കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുവർഷത്തെ പരിചയം. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം. വിദേശപരിചയം അഭികാമ്യം. 950 ഡോളർ.

ഫോർമാൻ-പൈപ്പ് വെൽഡിങ്: കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുവർഷത്തെ പരിചയം. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയണം. വിദേശപരിചയം അഭികാമ്യം. 950 ഡോളർ.

കേബിൾ പുള്ളർ: കപ്പൽശാലയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടുവർഷത്തെ പരിചയം. ശമ്പളം: 600 ഡോളർ, ഓവർടൈം.

ഫോർമാൻ-കേബിൾ പുള്ളർ: കപ്പൽശാലയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നുവർഷത്തെ പരിചയം. 700 ഡോളർ.

കേബിൾ ടെർമിനേഷൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ: ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിലോ കപ്പൽശാലയിലോ കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുവർഷത്തെ പരിചയം. വിദേശപരിചയം അഭികാമ്യം. 700 ഡോളർ.”

കേബിൾ പുള്ളർ: കപ്പൽശാലയിൽ കുറഞ്ഞത് രണ്ടുവർഷത്തെ പരിചയം. ശമ്പളം: 600 ഡോളർ, ഓവർടൈം.

ഫോർമാൻ-കേബിൾ പുള്ളർ: കപ്പൽശാലയിൽ കുറഞ്ഞത് മൂന്നുവർഷത്തെ പരിചയം. 700 ഡോളർ.

കേബിൾ ടെർമിനേഷൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ: ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസിലോ കപ്പൽശാലയിലോ കുറഞ്ഞത് അഞ്ചുവർഷത്തെ പരിചയം. വിദേശപരിചയം അഭികാമ്യം. 700 ഡോളർ.

വിസ, ടിക്കറ്റ്, താമസം, ഭക്ഷണം, ഇൻഷുറൻസ് എന്നിവ കമ്പനി സൗജന്യമായി നൽകും. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രതിമാസശമ്പളത്തിന് പുറമേ, ഓവർടൈം ഡ്യൂട്ടിക്കും വേതനം ലഭിക്കും. പ്രതിവർഷം 30 ദിവസത്തെ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധിയും (അടിസ്ഥാനശമ്പളം) പ്രതിവർഷം ഒരു റൗണ്ട് ട്രിപ്പ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും കമ്പനി നൽകും.

ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഫോട്ടോ പതിച്ച ബയോഡേറ്റ പാസ്പോർട്ടിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, തൊഴിൽപരിചയം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളുടെയും പകർപ്പുകൾ സഹിതം ഏപ്രിൽ 5-നകം eu@odepc.in എന്ന ഇ-മെയിലിൽ അയക്കണം

Verified by MonsterInsights