വ്യാപാരോത്സവം 2022

 🅄🄼🄲 Youth Wing രാമപുരം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വ്യാപാരോത്സവം 2022 ന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന മെഗാ നറുക്കെടുപ്പ് ജനുവരി 13 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് രാമപുരം ടൗണിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു.
ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ജനുവരി 11, 5 P. M നു മുൻപായി കടകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന മിനി കൂപ്പണുകൾ 15000 മൂല്യം എത്തുമ്പോൾ മെഗാ കൂപ്പൺ കളക്ടിങ് പോയിന്റ് നിന്നും മാറ്റി വാങ്ങേണ്ടതാണ്, നല്ലവരായ എല്ലാ നാട്ടുകാരെയും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു.

 1 st prize : Bike
Sponby: Michael Plaza
Convention Center

2 nd prize : E-bike
Sponby:Mullukunnnel E-bike
Ramapuram, Pala

3 rd prize : Laptop
Sponby: Kulakkattolickal Group

4 th prize : Washing Machine
Sponby: Tastit Coconut Oil
Industries

5 th prize : TV
Sponby: Dawn Pineapple
Cultivation

6 th prize : 1Night Resort stay
( 4 family)
Sponby: Fair Mount Vagamon

കൂടാതെ മറ്റനേകം സമ്മാനങ്ങളും

” നമ്മുടെ വ്യാപാരം
നമ്മുടെ
നാട്ടിൽ തന്നെ”


കളക്ടിങ് പോയ്ന്റ്സ്
1- Kulakkattolickal Paint House
2-Thundathil Agencies
3-E-bike Ramapuram
4-Swathi Medicals
5-Kunnel Store

Verified by MonsterInsights