വാട്‌സ്ആപ്പിൽ ഇനി എഐ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിംഗ് ഫീച്ചറും, ചാറ്റ് ബോട്ടും; കിടിലൻ അപ്‌ഡേറ്റുമായി മെറ്റ

വാട്‌സ്ആപ്പിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എഐ ഫോട്ടോ എഡിറ്റിങ് ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി ശ്രമിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.

ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം എളുപ്പത്തിൽ പരിഷ്‌കരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഫീച്ചർ. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സഹായത്തോടെ ചിത്രം റീസ്റ്റൈൽ ചെയ്യാനും വികസിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൽ ക്രമീകരണം. ഇതിന് പുറമേ മെറ്റാ എഐ സർവീസിനോട് ഉപയോക്താവിന് നേരിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫീച്ചറും അവതരിപ്പിക്കാനും വാട്സ്ആപ്പിന് പദ്ധതിയുണ്ട്.
whatsapp, icon, app-892926.jpg

ആൻഡ്രോയിഡ് 2.24.7.13 അപ്ഡേറ്റിനായി വാട്സ്ആപ്പിന്റെ പുതിയ ബീറ്റാ പതിപ്പിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത എഡിറ്റിങ് ടൂൾ ഫീച്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വാട്സ്ആപ്പ് സ്‌ക്രീനിന്റെ മുകളിൽ ഗ്രീൻ ഐക്കൺ ആയാണ് ഈ ഫീച്ചർ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും. background, restyle, expand എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights