ഇലഞ്ഞി വിസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നടന്ന അധ്യാപക പരിശീലനം , എറണാകുളം സെയിന്റ്. ആൽബർട്സ് കോളേജ്മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ഹാരി ക്‌ളീറ്റസ് ഉൽഘാടനം ചെയ്‌തു .

ഇലഞ്ഞി വിസാറ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അധ്യാപകപരിശീലനം നടന്നു.കോളേജിലെ ഇന്റെർണൽ ക്വാളിറ്റി അസ്സുറൻസ് സെല്ലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടി സെന്റ്. ആൽബർട്ട് കോളേജ് എറണാകുളം മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. ഹാരി ക്‌ളീറ്റസ് ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോ. അനൂപ് കെ. ജെ. അത്യക്ഷത വഹിച്ചു കോളേജ് ഡയറക്ടർ റിട്ട. വിംഗ് കമാന്റർ പ്രമോദ് നായർ, രജിസ്ട്രാർ പ്രൊഫ.സുബിൻ പി. എസ്., ഡീൻ റിസർച്ച് ഡോ. ടി. ഡി. സുഭാഷ്,പി. ആർ. ഒ. ശ്രീ.ഷാജി അഗസ്റ്റിൻ,ഐ. ക്യു. എ. സി കോർഡിനേറ്റർ ദിവ്യ നായർ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിഭാഗം അസ്സി പ്രൊഫ. അഞ്ജന ജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.തുടർന്ന് ഡോ. ഹാരി ക്‌ളീറ്റസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലാസുകൾ നടന്നു.

Verified by MonsterInsights