ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേക്ക് കീഴില്‍ ജോലി,535 ഒഴിവുകള്‍

ഇന്ത്യന്‍ റെയില്‍വേക്ക് കീഴില്‍ ജോലിക്ക് അവസരം. Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL)  ഇപ്പോള്‍ Executive & Junior Executive  തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളില്‍ നിന്നും അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

 മിനിമം ഡിഗ്രി, ഡിപ്ലോമ  ഉള്ളവര്‍ക്ക്  Executive & Junior Executive പോസ്റ്റുകളിലായി മൊത്തം 535 ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക്  അപേക്ഷിക്കാം.ജോലിക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി 2023 മേയ് 20  മുതല്‍ 2023 ജൂണ്‍ 19  വരെ അപേക്ഷിക്കാം.  ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പൂര്‍ണ്ണമായും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അപേക്ഷിക്കുക.

Organization Name                                     ;    Dedicated Freight Corridor                                                                                                               corporation of India (DFCCIL)

Job Type Central Govt                                ;     Central Govt  

    
Recruitment Type                                        ;      Direct Recruitment 

 Advertisement No.                                     ;     01/DR/2023

Post Name                                                    ;     Executive & Junior Executive

Total Vacancy                                               ;     535

Job Location                                                 ;    All Over India

Salary                                                             ;      Rs.30,000 – 1,20,000/-

Apply Mode                                                   ;     Online

Application Start                                          ;       20th May 2023

Last date for submission of application  ;    19th June 2023

Official website                                             ;    https://dfccil.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights