ഇന്ത്യന്‍ നേവിയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ സുവർണ്ണാവസരം: 910 ഒഴിവുകള്‍, ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാം

വിവിധ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഇന്ത്യന്‍ നേവി നിയമനം നടത്തുന്നു. സിവിലിയൻ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് (INCET) 1/2023 വഴി നടത്തുന്ന നിയമനങ്ങളുടെ പട്ടിക കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യന്‍ നേവി പുറത്ത് വിട്ടു. താൽപ്പര്യവും യോഗ്യതയുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് joinindiannavy.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം.


രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടികൾ ഡിസംബർ 18-ന് ആരംഭിച്ച് 2023 ഡിസംബർ 31-ന് അവസാനിക്കും. ചാർജ്മാൻ, ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ, ട്രേഡ്‌സ്മാൻ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലായി മൊത്തം 910 ഒഴിവുകൾ നികത്താനാണ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് ഡ്രൈവ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിൽ 610 ഒഴിവുകൾ ട്രേഡ്സ്മാൻ മേറ്റ്, 258 സീനിയർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ, 42 ചാർജ്മാൻ എന്നിങ്ങനെയാണ്.യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ, യോഗ്യതാ ആവശ്യകതകൾ, മറ്റ് പ്രസക്തമായ വിവരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചാല്‍ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും. ചാർജ്മാൻ തസ്തികതയില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ബിഎസ്‌സി/ ഡിപ്ലോമ, സീനിയർ ഡ്രാഫ്റ്റ്‌സ്മാൻ വിഭാഗത്തില്‍ ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ഐടിഐ/ ഡിപ്ലോമ ട്രേഡ്സ്മാൻ മേറ്റ് വിഭാഗത്തില്‍ പത്താം ക്ലാസ് പാസ് + ഐ ടി ഐ യോഗ്യതയാണ് വേണ്ടത്.പ്രായപരിധി – ചാർജ്മാൻ: 18 മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ,സീനിയർ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ: 18 മുതൽ 27 വയസ്സ് വരെ, ട്രേഡ്സ്മാൻ ഇണ: 18 മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 295 രൂപ പരീക്ഷാ ഫീസ് അടയ്ക്കണം. SC/ST/PwBDsn, വിമുക്ത ഭടന്മാർ സ്ത്രീകള്‍ എന്നിവർ ഫീസ് അടക്കേണ്ടതില്ല. ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒഴികെ, ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും സെലക്ഷന്‍. ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ചെയ്തവരും യോഗ്യതയുള്ളവരുമായ എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും ഈ ടെസ്റ്റിന് ഹാജരാകണം.


https://chat.whatsapp.com/I4d1IW3Kx7ALsQUjUtVZo9

ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയുടെ കൃത്യമായ തീയതി, സമയം, സ്ഥലം എന്നിവ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അവരുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ/ഇ-മെയിൽ ഐഡിയിൽ പിന്നീട് അറിയിക്കും. പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് കളർ ഫോട്ടോ, ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ഒപ്പ്, ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബാധകമെങ്കിൽ), EWS സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ബാധകമെങ്കിൽ), ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ്/മെട്രിക്കുലേഷൻ/എസ്എസ്‌സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ ഉയർന്ന യോഗ്യത, വൈകല്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ( ബാധകമെങ്കിൽ) എന്നിവ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം.

friends catering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights