കുട്ടികളുടെ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്

ഇന്ന് മിക്ക കുട്ടികള്‍ക്കും സ്‌കൂള്‍ വിട്ട് വന്നാല്‍ മുതിര്‍ന്നവരെപ്പോലെ തന്നെ അവര്‍ക്കും ഫോണ്‍ നോക്കാന്‍ വേണം. എന്നാല്‍, ഇത്തരത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ മാനസിക വളര്‍ച്ചയെ ബാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ, ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളിലേയ്്കും നയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒഴിവാക്കാനും കുട്ടികളുടെ ഫോണ്‍ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.

കുട്ടികളെ പറഞ്ഞത് അനുസരിപ്പിക്കാന്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ആഹാരം കഴിപ്പിക്കാന്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് കൊടുക്കും. പിന്നീട് കുട്ടികള്‍ക്ക് ടിവിയില്ലെങ്കിലും ഫോണ്‍ വേണം എന്ന ആഗ്രഹം ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇത് ചെറുപ്പത്തില്‍ മാത്രമല്ല, വളരുംതോറും കുട്ടികള്‍ക്ക് ഫോണിനോടുള്ള അഡിക്ഷന്‍ ശക്തമാകുന്നുണ്ട്.ഈ അഡിക്ഷന്‍ കുറയ്ക്കാന്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ എന്ന നിലയില്‍ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നോക്കാം.ഇന്നത്തെ മിക്ക മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളെ പുറത്ത് കളിക്കാന്‍ വിടാതെ, വീട്ടില്‍ തന്നെ അടച്ച് പൂട്ടി വളര്‍ത്തുന്നത് കാണാം. അവര്‍ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ ഒരുക്കി കുട്ടികളെ വീട്ടില്‍ ഒതുക്കുന്നു. എന്നാല്‍, കുട്ടികള്‍ വീട്ടില്‍ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോള്‍ അവര്‍ക്ക് മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ത്വരയും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു.

അതിനാല്‍, കുട്ടികളെ വീട്ടില്‍ മാത്രം ഒതുക്കുന്നതിന് പകരം, അവരെ പുറത്ത് കളിക്കാന്‍ വിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അവര്‍ക്ക് പുതിയ സൗഹൃദങ്ങള്‍ പുതുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോണില്‍ നിന്നും ടിവിയില്‍ നിന്നും കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുന്നതിനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കുട്ടികളെ വളരെ ഹെല്‍ത്തിയാക്കി നിലനിര്‍ത്താനും കുട്ടികളുടെ മാനസിക വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് വരെ സഹായിക്കുന്നു.

friends catering

പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം


കുട്ടികള്‍ക്ക് നിങ്ങള്‍ ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ശരിയായ വിധത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇത് കുട്ടികളെ ചെറുപ്പത്തില്‍ തന്നെ ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തിനാണ് എന്ന ധാരണ വളര്‍ത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അമിതമായി ഫോണിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കാനും ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്.

അതുപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്വയം മാതൃക കാണിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. മാതാപിതാക്കള്‍ കുട്ടികളുടെ മുന്‍പില്‍ വെച്ച് അമിതമായി ഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ, ഫോണിന്റെ ശരിയായ ഉപയോഗം എങ്ങിനെയെന്ന് നിങ്ങള്‍ക്ക് തന്നെ അവര്‍ക്ക് കാണിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം, ചെറുപ്പത്തില്‍ കുട്ടികള്‍ മാതാപിതാക്കള്‍ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ അത് അനുകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കും. അതിനാല്‍, ഫോണ്‍ എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് കുട്ടികളെ കാണിക്കാം.

കലാകായിക മേഖല

കുട്ടികളെ ഫോണില്‍ അധിക സമയം ഇരിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്നതിന് പകരം, അവരെ കലാകായിക മേഖലയില്‍ വ്യാപൃതരായിരിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുക. ഇത്തരത്തില്‍ മറ്റ് മേഖലയില്‍ അവര്‍ക്ക് താല്‍പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ ഫോണില്‍ നിന്നും കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ, കലാകായിക രംഗങ്ങളില്‍ മക്കളെ ശോഭിപ്പിക്കാനും കുട്ടികളുടെ മാനസിക വളര്‍ച്ചയ്ക്കും ബുദ്ധിസാമര്‍ത്ഥ്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

വായന

കുട്ടികളെ ഫോണ്‍ നോക്കാന്‍ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം വായിക്കുന്ന ശീലം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ അറിവ് വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒരു ഭാഷ നല്ലരീതിയില്‍ പഠിച്ചെടുക്കാനും ഇവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തില്‍ ബാലസാഹിത്യങ്ങള്‍ വായിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികള്‍ക്ക് പുസ്തകം നോക്കി കഥപറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതും അതുപോലെ, കുട്ടികളെകൊണ്ട് കഥകള്‍ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നതുമെല്ലാം നല്ലതാണ്. ഇത് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഫോണിനോടുള്ള താല്‍പര്യം കുറയ്ക്കാന്‍ സഹായിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Verified by MonsterInsights