നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അവസരം; കേരളത്തിലും ഒഴിവ്, ഒാൺലൈൻ അപേക്ഷ മേയ് 31 വരെ.

നവോദയ വിദ്യാലയ സമിതി ഹൈദരാബാദ് റീജനു കീഴിലെ കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജവാഹർ നവോദയ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കൗൺസലർമാരുടെ ഒഴിവ്. 2024–25 അധ്യയനവർഷത്തെ പാനലിലേക്കുള്ള കരാർ നിയമനം. ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ മേയ് 31 വരെ.

യോഗ്യത: സൈക്കോളജിയിൽ എംഎ/എംഎസ്‌സി, കൗൺസലിങ്ങിൽ ഒരു വർഷ ഡിപ്ലോമ, സ്കൂളുകളിൽ ഒരു വർഷ കൗൺസലിങ് പരിചയം.

∙പ്രായം: 28–50.

.ശമ്പളം: 44,900.”

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: https://navodaya.gov.in

Verified by MonsterInsights