വെറും 234 രൂപ, നാല് മാസം സേവനം നൽകും!!! കിടിലൻ ഓഫറുമായി ജിയോ……

ജിയോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും പുതുതായി ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്കും ഇത് സുവർ‌ണകാലം. ജിയോഭാരത് ഫോൺ വാങ്ങി, 234 രൂപയുടെ രണ്ട് മാസത്തെ അൺലിമിറ്റഡ് പ്ലാൻ ഉപയോഗിച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മാസം കൂടി സൗജന്യമായി ആനൂകൂല്യങ്ങൾ നേടാം. പുതിയതോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ളതോ ആയ ജിയോ സിമ്മിൽ ഈ പ്ലാൻ ലഭ്യമാകും. ജിയോ ഭാരത് ഫോണുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഓഫർ. 

234 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ 28 GB (0.5GB/ദിവസം) അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റ, അൺലിമിറ്റഡ് വോയിസ് കോളുകൾ, 300 SMS/28 ദിവസം,ജിയോ ആപ്പുകളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, 56 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റി എന്നിവ ലഭ്യമാകും.പുതിയ ജിയോഭാരത് ഫോണുകൾക്കൊപ്പം ഈ പ്ലാനിൽ 56 ദിവസങ്ങൾ കൂടി അധികമായി ലഭിക്കുന്നു.

 ഐപിഎൽ സീസൺ മുഴുവൻ തത്സമയ ക്രിക്കറ്റ് സ്ട്രീമിംഗിനായി നിരവധി സ്പെഷ്യൽ പ്ലാനുകളാണ് ജിയോ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഡാറ്റയും അൺലിമിറ്റഡ് വോയ്‌സും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന 749 രൂപ ക്രിക്കറ്റ് പ്ലാനിൽ 200 GB ഡാറ്റയും 90 ദിവസത്തെ വാലിഡിറ്റിയും ലഭിക്കും. ഒരു ദിവസം മാത്രം വാലിഡിറ്റിയുള്ള 49 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ഡാറ്റയും, നിലവിലെ പ്ലാനിന്റെ കാലാവധി തീരുന്നതുവരെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന 222 രൂപയുടെ ക്രിക്കറ്റ് ഡാറ്റ പ്ലാനിൽ 50 GB ഡാറ്റയും ലഭ്യമാകും. 19 രൂപയുടെയും 29 രൂപയുടെയും പ്ലാനുകളിൽ യഥാക്രമം 1 .5 GB, 2 .5 GB വീതം ഡാറ്റ ലഭ്യമാകും.

999 രൂപയാണ് ജിയോ ഭാരത് 4ജി ഫോണിന്റെ കുറഞ്ഞ മോഡലിന്റെ വില. 1,299 രൂപയുടെ മറ്റൊരു മോഡലും ലഭ്യമാണ്. യുപിഐ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ ജിയോ ഫോണിൽ ലഭിക്കും. വൻ ജനപ്രീതിയാണ് ജിയോയുടെ ഈ മോഡലിന്. 

Verified by MonsterInsights