കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ ഡാറ്റ അസിസ്റ്റന്റാവാം; ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളില്‍ ശമ്പളം നേടാന്‍ അവസരം; ഇന്നുതന്നെ അപേക്ഷിക്കൂ.

കേരള വാട്ടര്‍ അതോറിറ്റിയില്‍ ജോലി നേടാന്‍ അവസരം. അസിസ്റ്റന്റ് ഡാറ്റ ബേസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍ (Assistant data base administrator) തസ്തികയിലേക്കാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ്. ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ശമ്പളം നേടാന്‍ കഴിയുന്ന മികച്ച അവസരം തന്നെയാണ് ഇപ്പോള്‍ കൈവന്നിരിക്കുന്നത്. കേരള പി.എസ്.സി മുഖേനയാണ് നിയമനം.”താല്‍പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ക്ക് യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് ജനുവരി 17 വരെ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

തസ്തിക & ഒഴിവ്
കേരള ജല അതോറിറ്റിയില്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഡാറ്റ ബേസ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റര്‍.
ആകെ 1 ഒഴിവാണുള്ളത്. കാറ്റഗറി നമ്പര്‍: 521/2023.വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത.കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ്/ ഐ.ടിയില്‍ എം.സി.എ/ ബി.ടെക് അല്ലെങ്കില്‍ എം.എസ്.സി ഉള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

പ്രായപരിധി

18 വയസ് മുതല്‍ 36 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികള്‍ 02-01-1987നും 01-01-2005നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. സംവരണ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് വയസിളവുണ്ട്.

ശമ്പളം

തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് 56,500 രൂപ മുതല്‍ 1,23,700 രൂപ വരെ ശമ്പളമായി ലഭിക്കാം.

അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള പി.എസ്.സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് (https://www.keralapsc.gov.in/) സന്ദര്‍ശിക്കുക.ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം ലഭിക്കുന്നതിനായി ക്ലിക് ചെയ്യുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *