ശരീരഭാരം കൂട്ടണോ ? ഡയറ്റില്‍ വേണ്ടത് ഈ ഭക്ഷണങ്ങള്‍.

ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനുള്ള ഒരുപാട് മാര്‍ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മള്‍ കാണാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ശരീരഭാരം കൂട്ടാന്‍ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നും പലര്‍ക്കുമറിയില്ല.
ആദ്യം ശരീരഭാരം കുറയുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ മനസിലാക്കണം. അതുപോലെ പൊക്കത്തിനും പ്രായത്തിനും അനുസരിച്ചാണ് ശരീരഭാരം കൂട്ടേണ്ടതെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇതിനായിഡോക്ടറുടെയോ ന്യൂട്രീഷ്യന്റയോ നിര്‍ദ്ദേശം തേടുന്നതും നല്ലതാണ്. ശരീരഭാരം കൂട്ടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഡയറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം

ശരീരഭാരം കൂട്ടാന്‍ കഴിക്കേണ്ട പ്രധാനഭക്ഷണം ചോറ് തന്നെയാണ്. ചോറില്‍ കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റ് നല്ല അളവില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് ശരീരഭാരം കൂട്ടാന്‍ കഴിക്കേണ്ട പ്രധാനഭക്ഷണം ചോറ് തന്നെയാണ്. ചോറില്‍ കാര്‍ബോഹൈഡ്രേറ്റ് നല്ല അളവില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ ചോറ് കഴിക്കുന്നത് ശരീര ഭാരം കൂട്ടും. കൂടാതെ ശരീരത്തിന് ഊര്‍ജം ലഭിക്കാനും സഹായിക്കും.കലോറിയും പോഷകങ്ങളും ഗ്രീന്‍ പീസില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാല്‍ ഇവ ഡയറ്റില്‍
ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതും ശരീര ഭാരം കൂടാന്‍ സഹായിക്കും

Verified by MonsterInsights