വിചാരിച്ച ആൾ സ്റ്റാറ്റസ് കണ്ടില്ലല്ലേ…? വിഷമിക്കണ്ടട്ടോ : വാട്‌സ്ആപ്പിൽ പുതിയ ഫീച്ചർ ഉടനെ എത്തും.

ഇന്ന് നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വാട്സ്ആപ്പ്. വ്യത്യസ്തമായ ഫീച്ചറുകൾ അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച് കൂടുതൽ ജനകീയമാകുകയാണ് വാട്സ്ആപ്പ് . ഇപ്പോഴിതാ പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വാട്‌സ്ആപ്പ്.

സ്റ്റാറ്റസിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചറാണ് പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഫീച്ചർ നിലവിൽ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സ്റ്റാറ്റസിൽ ഉപയോക്തക്കളെ സ്വകാര്യമായി മെൻഷൻ ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയുന്ന വ്യക്തിക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് സംബന്ധിച്ച് അറിയിപ്പ് എത്തും. സ്റ്റാറ്റസിൽ ആരെയാണോ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമെ ഇക്കാര്യം അറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളു എന്നതാണ് ഈ ഫീച്ചറിന്റെ പ്രത്യേകത.

മറ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ ഇത് കാണാതിരിക്കാൻ സ്വകാര്യതയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുകയാണ് ഈ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ഫീച്ചർ നിരവധി പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Verified by MonsterInsights