ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തികഫലം: വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വര്‍ധിക്കും; ലക്ഷ്യം നേടാനാകും

(മാര്‍ച്ച് 21നും ഏപ്രില്‍ 19നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ഇന്ന് നിങ്ങള്‍ എല്ലാ മേഖലകളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. അനായാസം മുന്നോട്ടു പോകാനാകും. ഓഫീസില്‍ പ്രശസ്തിയും ബഹുമാനവും വര്‍ധിക്കും. ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കും. ജോലികള്‍ വേഗത്തിലാകും. വീട്ടില്‍ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാകും. ആവശ്യമായ ചെലവുകള്‍ വഹിക്കേണ്ടി വരും.

(ഏപ്രില്‍ 20നും മെയ് 20നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ബിസിനസ്സിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. വിദേശത്ത് ജോലി നോക്കുന്നവര്‍ക്ക് നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ കേൾക്കാം. ഓഫീസില്‍ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ സൂക്ഷിക്കുക. ആര്‍ക്കും കടം കൊടുക്കരുത്.

(മെയ് 21നും ജൂണ്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ബിസിനസ്സില്‍ നല്ല വാര്‍ത്തകള്‍ തേടിയെത്തും. വിവിധ സ്രോതസ്സുകളില്‍ നിന്നും വരുമാനം ലഭിക്കും. പുതിയ കരാറുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക. വിവിധ കാര്യങ്ങളില്‍ ഐക്യം ഉണ്ടാകും. 

(ജൂണ്‍ 22നും ജൂലൈ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ജോലിസ്ഥലത്ത് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് മേഖലയില്‍ മികച്ച ഫലങ്ങള്‍ ലഭിക്കും. ഓഫീസ് ജോലികളില്‍ കാര്യക്ഷമതയും കഴിവും വര്‍ധിക്കും. ലക്ഷ്യങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. വിവേകത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക. പെട്ടെന്നുള്ള നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

(ജൂലൈ 23നും ആഗസ്റ്റ് 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ഇന്നത്തെ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും മികച്ചതായിരിക്കും. വാണിജ്യപരമായ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാനാകും. ലാഭം വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികള്‍ തീരുമാനങ്ങള്‍ നിറവേറ്റും. പുതിയ വരുമാന മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

(ആഗസ്റ്റ് 23നും സെപ്റ്റംബര്‍ 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകുക. ദിവസത്തിന്റെ പകുതി വരെ അപ്രതീക്ഷിത ഫലങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കും. പെട്ടെന്ന് ഇടപെടേണ്ട വിഷയങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. സാമ്പത്തികം പതിവിലും മികച്ചതായിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് സാധാരണ നിലയിലായിരിക്കും. വ്യക്തിഗത ചെലവുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുക.

 (സെപ്റ്റംബര്‍ 23നും ഒക്ടോബര്‍ 23നും 22നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): പുതിയ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകും. തൊഴില്‍ ബന്ധങ്ങള്‍ ശക്തമാകും. ബിസിനസ്സ് മെച്ചപ്പെടും.

(ഒക്ടോബര്‍ 24നും നവംബര്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ഓഫീസ് ജോലികളില്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന തടസ്സങ്ങള്‍ കുറയും. തൊഴിലാളികള്‍ നന്നായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും. കാര്യക്ഷമത വര്‍ദ്ധിക്കും. തൊഴില്‍ ബന്ധങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടും. കഠിനാധ്വാനത്തിന് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളില്‍ വ്യക്തത പുലര്‍ത്തുക.

(നവംബര്‍ 22നും ഡിസംബര്‍ 21നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികശേഷി മെച്ചപ്പെടും. പ്രൊഫഷണലുകളുടെ പിന്തുണ നിങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. ബിസിനസ്സില്‍ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാകും. വികാരങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുക.

(ഡിസംബര്‍ 22നും ജനുവരി 19നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ചുമതലകളില്‍ ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തുക. വാണിജ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ വേഗത്തിലാകും. നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടും. വികാരങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുക. സ്വന്തം പ്രയത്‌നത്താല്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ കൊയ്യാനാകും.

(ജനുവരി 20നും ഫെബ്രുവരി 18നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): ബിസിനസ്സില്‍ നേട്ടങ്ങള്‍ ലഭിക്കും.മീറ്റിങുകള്‍ വിജയിക്കും. കരിയര്‍ ബിസിനസ്സില്‍ സന്തോഷകരമായ ഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. കാര്യങ്ങില്‍ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചതു പോലെയായിരിക്കും.

(ഫെബ്രുവരി 19നും മാര്‍ച്ച് 20നും ഇടയില്‍ ജനിച്ചവര്‍): നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വര്‍ധിക്കും. സ്വത്ത് കാര്യങ്ങള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സ് പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. പ്രൊഫഷണലുകള്‍ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുക്കും. ബാങ്കിംഗില്‍ താല്‍പര്യം വര്‍ധിക്കും.

Verified by MonsterInsights