പ്ലസ്ടുകാര്‍ക്കും ഡിഗ്രിക്കാര്‍ക്കും എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടില്‍ അവസരം | 2859 ഒഴിവുകള്‍.

EPFO SSA Recruitment 2023:

 കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന് കീഴില്‍  എപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്‌ ഓര്‍ഗനൈസേഷനില്‍ ജോലി നേടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സുവര്‍ണ്ണാവസരം. എംപ്ലോയീസ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട് ഓര്‍ഗനൈസേഷനില്‍ (ഇ.പി.എഫ്.ഒ) സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ്, സ്റ്റെനോഗ്രാഫര്‍ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. രണ്ട് തസ്തികകളിലുമായി 2859 ഒഴിവുണ്ട്. അപേക്ഷ ഓണ്‍ലൈനായി സമര്‍പ്പിക്കണം.

Verified by MonsterInsights