സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; 2 ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് .

സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്. രണ്ടു ജില്ലകളില്‍ ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ടയിലും ഇടുക്കിയിലുമാണ് ഓറഞ്ച് അലര്‍ട്ട്. എട്ടുജില്ലകളില്‍ യെലോ അലര്‍ട്ട് നല്‍കിയിട്ടണ്ട്.തിരുവനന്തപുരം , കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം , എറണാകുളം, മലപ്പുറം , കോഴിക്കോട് , വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് യെലോ അലര്‍ട്ട്. ഈ ജില്ലകളില്‍ പരക്കെ മഴയ്ക്കും ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. മഴ ശനിയാഴ്ച വരെ തുടരും. ഴ ലഭിച്ചതോടെ പകലത്തെ താപനിലയില്‍ ഗണ്യമായ കുറവ് േരഖപ്പെടുത്തി. പാലക്കാട് 36 ഉം കൊല്ലത്ത് 35 ഉം ഡിഗ്രി

സെല്‍സ്യസിലേക്ക് ചൂട് താണു. കണ്ണൂര്‍, കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ചൂട് േരഖപ്പെടുത്തി. പാലക്കാട് 36 ഉം കൊല്ലത്ത് 35 ഉം ഡിഗ്രി സെല്‍സ്യസിലേക്ക് ചൂട് താണു. കണ്ണൂര്‍, കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ചൂട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് 31 ഡിഗ്രി സെല്‍സ്യസ്. 

 

 

Verified by MonsterInsights